A notice about cookies

This website uses cookies to collect information about how you use this site. This information is used to make the website work as well as possible.
More details available in the gov.ie cookie policy and privacy policy .

Fíorú Aitheantais

Chun leanúint ar aghaidh le d’iarratas, is gá d’aitheantas a fhíorú trí Jumio a úsáid. Tá Pas bailí ag teastáil don phróiseas seo. Muna bhfuil Pas bailí agat, le do thoil, déan teagmháil le Líne Chabhrach Ionad Seirbhísí DCC ar 1800 807008 chun do shonraí a uasdátú.

Is modh gasta slán é Jumio chun cruthúnas aitheantais a sholáthar. Leis an uirlis seo a úsáid, is féidir leat íomhá de do Phas bailí a ghlacadh agus a uaslódáil le haghaidh fíoraithe. Déanfaidh an uirlis íomhá do phas a scanadh go huathoibríoch. Má aimsítear pas bailí, molfar duit leanúint ar aghaidh le d’iarratas agus iarratas a chur isteach chun do shonraí a uasdátú. Nuair a chuirtear d’iarratas isteach agus go bhfíoraítear na sonraí go léir, leasófar do thaifead, agus eiseofar Deimhniú Digiteach COVID nua duit

Ní choinneoidh an uirlis Jumio d’íomhá phas nó aon chuid de do shonraí pearsanta a luaithe a bheidh d’iarratas próiseáilte go hiomlán.


Chun d’uaslódáil a chríochnú, lean na céimeanna thíos le do thoil:


1. Oscail do phas ar leathanach aitheantais grianghraf / sonraí pearsanta

2. Glac grianghraf soiléir, ag deimhniú go bhfuil d’aitheantas grianghraif agus do shonraí pearsanta go léir inléite

3. Sábháil an íomhá seo ar do chomhaid ríomhaire mar chomhad.jpg

4. Roghnaigh an rogha ‘Fíorú Aitheantais’ thíos, ansin roghnaigh ‘Tosaigh’

5. Faoi ‘Roghnaigh cineál aitheantais’, cliceáil ‘Pas’

6. Roghnaigh ‘Uaslódáil Comhad’

7. Aimsigh d’íomhá phas i do chomhaid ríomhaire agus roghnaigh í seo don uaslódáil

8. Seiceáil an íomhá arís chun cinntiú gurb í an comhad ceart agus go bhfuil an téacs

9. Comhlánaigh d’uaslódáil

10. Nuair a thagann an treoir “Fíorú Aghaidhe” in airde, déan cinnte go bhfuil d’aghaidh i lár an cheamara ar do ghléas

11. Cliceáil ar “Tosaigh” agus lig don uirlis d’aghaidh a scanadh chun íomhá shoiléir díot féin a ghlacadh.


Cloígh leis na rudaí seo a leanas, le do thoil, chun cinntiú go n-éireoidh le d’uaslódáil:


• Deimhnigh go ndéanann tú íomhá de do dhoiciméad Pas bunaidh a uaslódáil. Ní bhraithfear gnéithe slándála pas i gceart ar leaganacha fótachóipeáilte de do phas.

• Deimhnigh go bhfuil soilsiú leordhóthanach chun íomhá shoiléir de do phas a thógáil

• Deimhnigh go bhfuil an téacs go léir infheicthe agus inléite

• Ba chóir go dtógfadh d’uaslódáil 30 soicind, ach d’fhéadfadh sé suas le 5 nóiméad a thógáil ag brath ar an nasc idirlín